FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

Curs d’escalada en roca. Nivell 2

11 d'octubre 2022 - 20 h / 25 d'octubre 2022 - 22 h

CENTRE EXCURSIONISTA BADALONA

C/ Sant Miquel, 34. 08911 Badalona

Presentació:

L’escalada és una modalitat esportiva apassionant que permet descobrir l’essència i la bellesa de la muntanya vertical. Aquest curs va dirigit a aquelles persones que siguin autònomes en vies d’un llarg de corda (assolit el curs de nivell I) o que demostrin tenir un nivell equivalent.

Objectius i contingut:
• Aconseguir l’autonomia necessària per poder escalar en cap de corda vies de més d’un llarg equipades.
• Coneixement del material necessari per l’escalada i la seva utilització.
• Conèixer clarament les diferències entre assegurament estàtic (automàtica, semiautomàtica,… ) i dinàmic, i saber aplicar el més adient en cada cas, ja sigui pel primer o el segon de la cordada.
• Conèixer el perfecte muntatge de reunions, tipus i aplicacions.
• Retirada d’una via amb garanties de seguretat.

Programa:

Sessions teòriques
• Dimarts 11 d’octubre: Presentació del curs. Material i equip d’escalada.
• Dijous 13 d’octubre: Tècniques de seguretat i progressió.(I)
• Dimarts 18 d’octubre: Tècniques de seguretat i progressió (II)
• Dimarts 25 d’octubre: graduacions, ressenyes i cloenda.

Sessions pràctiques

• Dissabte 15 d’octubre.
• Diumenge 16 d’octubre.
• Dissabte 22 d’octubre.
• Diumenge 23 d’octubre.

Material que ha de portar l’alumne:

• Vestimenta adequada.
• Peus de gat, arnés i casc.
• Assegurador/davallador apte per a 2 cordes.
• 4 mosquetons seguretat (com a mínim 1 HMS).
• 1,20 m de cordino de 6 mm.
• 2 cintes cosides (una de 60 cm i una de 120 cm de perímetre).
• 1 maillon de 7 mm.

Material addicional (no obligatori):

• Cintes exprés, bagues de diverses longituds, mosquetons addicionals amb tanca de seguretat, cordes de 60 m de llargada i de 8 a 9 mm de gruix.

Organització

Les sessions teòriques es realitzaran de 8 a 9:30 del vespre al local del CEB (C/ de Sant Miquel 34, Badalona)
Les sortides pràctiques es realitzaran als llocs indicats per l’organització del curs. Els desplaçaments aniran per compte i càrrec dels participants.

Durant les classes pràctiques hi haurà un mínim d’un monitor per a cada 4 cursetistes.

Preu

Socis CEB 110 €. No Socis 130 €.

Aquest preu inclou: classes teòriques, pràctiques, i el material tècnic col•lectiu.

Els inscrits que no comptin amb la llicència federativa de l’any en curs hauran d’assumir el cost d’una assegurança temporal de la FEEC (llicència temporal) que serà tramitada per l’organització del curs.
Aquest preu no inclou les despeses de transport i/o alimentació que es derivin de les sortides pràctiques.

Inscripció

El termini d’inscripció és del 8 de setembre al 6 d’octubre de 2022.

Les places estan limitades a 8 participants. La inscripció es farà per rigorós ordre d’inscripció a la Secretaria del CEB.

Normes d’organització

Podran inscriure’s totes aquelles persones que tinguin 18 anys complerts o més. És imprescindible l’assistència a les classes teòriques per anar a les sortides pràctiques.

Els participants es comprometen a seguir les indicacions dels monitors/instructors, els quals no es faran responsables de les conseqüències derivades de l’incompliment d’aquestes indicacions. El paper dels monitors/instructors, en aquest aspecte, està dirigit a minimitzar el risc inevitable que la pràctica de l’escalada comporta, i que els participants del curs assumeixen al inscriure’s al curs. L’organització no es responsabilitza dels possibles accidents.