FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Activitats

PROVES D’ACCÉS DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ESQUÍ DE MUNTANYA DE CATALUNYA

Les proves de selecció per entrar a formar part del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge en l’esquí de muntanya.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten. El detall de les proves a realitzar per accedir al CTEMC es poden trobar a la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Les taxes d’inscripció a les proves són: 20 €

És requisit indispensable disposar del carnet federatiu de l’any en curs i adient a l’especialitat i tenir a 31 de desembre de 2022 mínim 14 anys i  màxim de 18 anys.

L’objectiu d’aquestes proves és assegurar un nivell mínim per tal de poder treballar en la tecnificació dels esportistes integrants els anys vinents.