FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Revista Vèrtex -

VALL DE BARRAVÉS, BARRANCS EN ACCIÓ

Juliol-agost 2020

Descens de barrancs a la vall de Barravés- Xavier Guerrero

Aigües amunt de l’embassament de Baserca, a banda i banda de la carretera que porta a la Val d’Aran, diverses cascades alimenten la capçalera de la Noguera Ribagorçana. Alguns d’aquests barrancs encara no havien estat equipats per al seu descens, però avui això ja no és així.

Cent anys de FEEC [3] – Francesc Roma

El 1920, just fa cent anys, es va fundar la Lliga de Societats Excursionistes, que seria succeïda per la FEEC el 1930. Però després de la Guerra Civil el nom de Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya va ser canviat pel de Federación de Montañismo y Esquí de los Pirineos Orientales. El tercer article de la història de la FEEC tracta l’excursionisme durant el franquisme.

Natura i aventura a les illes Açores – Carles Claraco 

El topònim Açores s’ha associat popularment al famós anticicló que anuncia bon temps a les nostres latituds. Tanmateix, fins no fa gaires anys, pocs eren els qui sabien alguna cosa més d’aquest arxipèlag d’origen volcànic. Endinsem-nos a les seves valls verdes i florides, contemplem els seus estanys, salts d’aigua i penya-segats sobre el mar.

Entrevista a Eliseu Vilaclara – Marc Cornet 

El director del Servei Meteorològic de Catalunya destaca la importància del coneixement climàtic del país per a una bona prevenció i planificació del territori. Eliseu Vilaclara també ens recorda que els meteoròlegs no ho poden saber tot, però que hem d’aprofitar la gran informació meteorològica que tenim a l’abast per dotar les nostres sortides de més èxit i seguretat.

El Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals – GSM del cos d’Agents Rurals

L’auge de les activitats esportives en el medi natural ha afavorit la incorporació de molta gent en el món de la muntanya, amb tots els beneficis que això comporta, però també ha propiciat un problema mediambiental derivat de la massificació. Des de l’any 2001 la Generalitat disposa d’un grup d’agents rurals que vetlla per al compliment de la legislació del medi natural en zones d’alta muntanya i de difícil accés.

 

Crèdits

VÈRTEX JULIOL-AGOST 2020

EDITA: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
Tel. 934 120 777 Fax 934 126 353
vertex@feec.cat

DIRECCIÓ: Quim P. Casadesús

CAP DE REDACCIÓ: Xavier Maduell

CONSELL ASSESSOR: Armand Ballart, Rosa Maria Bosch, Eliseu T. Climent, Samuel Colomer, Francesc Domènech, Josep Llusà, Jordi Merino, Adriana Olsina, Ester Sabadell i Joan Maria Vives.

HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO:

Luis Alfonso, Patricia Altube, Josep Manuel Anglada, Armand Ballart, Judit Baseiria, Dani Brugarolas, Carles Claraco, Eliseu T. Climent, Marc Cornet, Pere Esteban, Enric Faura, Jordi Ferrando, Xavier Guerrero, Maria Teresa Llavina, Fèlix Masachs, Albert Masó, Òscar Masó, Jesús Jordi Pinatella, Josep Llusà, Laura Piferrer, Marc Pinsach, Francesc Roma, Francesc Sanahuja i Eliseu Vilaclara.

COL·LABORADORS GRÀFICS:

Diego Caballero, Clara Castellà, Edu Català, Carla López, Anna Mongay, Santi Padrós, Xavi Palahí, Roger Salanova, Pep Serra, Miquel Taverna i Sílvia Vidal.

PUBLICITAT, ADMINISTRACIÓ I VENDES: Consol Rodríguez

SUBSCRIPCIONS I ATENCIÓ AL LECTOR: vertex@feec.cat

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: Xavier Maduell

MAPES: MCH

MAQUETACIÓ I DISSENY: Ió Lab - Jaume Marco

IMPRESSIÓ: Litografia Rosés, SA

DISTRIBUCIÓ: SPM, SL / Llibreria Altaïr, SL

Dipòsit legal: B. 36121-1965

ISSN: 0042-4420

Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ser reproduïda ni totalment ni parcial sense consentiment de l’editor. Tampoc no pot ser transmesa per cap mitjà o mètode, ja sigui electrònic, mecànic o d’altre tipus.

Vèrtex no es fa responsable de les opinions i valoracions subjectives que els col·laboradors puguin fer en els articles publicats a la revista.

Vèrtex adverteix al lector que la pràctica dels esports de muntanya comporta riscos i aconsella extremar-hi les precaucions.


Membre de:

Amb el suport de: