FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 10/01/2020

Vols ser instructor de curses per muntanya?

Ripollès Curses per Muntanya Formació

L’Àrea de Formació convoca proves d’accés al curs d’instructor de curses per muntanya. Aquest curs és una novetat del 2020 i té per objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia federació.

La inscripció i el pagament s’han de realitzar abans del 23 de febrer de 2020 a través del gestor d’inscripcions de la FEECEls aspirants hauran de fer arribar la documentació dels requisits d’accés a través del correu electrònic area.formacio@feec.cat. Les proves es duran a terme el 29 de febrer a les 9 h del matí al Centre de Tecnificació de Ripoll.

Els resultats obtinguts en aquestes proves tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos), sempre que des de la FEEC s’hagin convocat dos cursos de l’especialitat. Si no és el cas, aquest període s’allargaria.

El cost de les proves d’accés és de 35 euros i aquestes només es realitzaran si hi ha un mínim de 15 aspirants, i no hi ha un màxim.

Detalls de la convocatòria de les proves d’accés

Els aspirants hauran de realitzar les proves d’accés per certificar que reuneixen les condicions físiques i psicològiques pel curs, que constarà de:

  • Prova de multi-salts laterals: repetició del màxim nombre de salts laterals superant una alçada de 20 cm en 30’’. Valoració de la coordinació i la potència aeròbica dels aspirants.
  • Prova específica d’ascens: recórrer aproximadament 3 quilòmetres i 350 metres de desnivell positiu. Valoració de la resistència aeròbica dels aspirants.
  • Prova de descens: descens no cronometrat d’uns 100 metres lineals, on es valorarà la tècnica de baixada dels aspirants.

Quedaran exempts de les proves d’accés:

  • Esportistes que hagin format part del programa d’Alt Rendiment Català de Curses per Muntanya de la FEEC.
  • Esportistes que s’hagin classificat entre el top15 al Campionat de Catalunya o Copa Catalana de qualsevol especialitat de Curses per Muntanya en els últims 2 anys.

Requisits d’accés

  • Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la matrícula
  • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs
  • Certificat mèdic o d’esforç
  • Està en possessió del nivell I d’Excursionisme, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats. Aquells que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar les proves i el curs tindran fins a un màxim de 2 anys després de la data de matriculació del curs per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’instructor de Curses per Muntanya.

Curs d’instructor de curses per muntanya

Pel que fa al curs d’instructor de curses per muntanya, la informació detallada sortirà al web de la FEEC i a través d’una circular. El curs tindrà una durada de 3 mesos, d’abril a juny, amb una càrrega lectiva de 93 hores aproximadament i 90 hores de pràctiques en entitats FEEC. El contingut està repartit en format online i quatre caps de setmana presencials (de divendres tarda a diumenge migdia) i una avaluació final.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric. Els alumnes disposaran de tota la normativa d’avaluació abans de l’inici del curs.

El curs només es realitzarà si hi ha un mínim de 10 aspirants i un màxim de 30, amb un cost de 350 euros. El requisits per accedir-hi són els mateixos que els de les proves d’accés, després d’haver-les superat.