FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Quim P. Casadesús
Foto: Quim P. Casadesús

Notícies - 25/05/2020

Suspesa l’Assemblea General Ordinària de la FEEC

Gironès Entitats

En virtut de l’entrada en vigor aquest passat 28 de març del DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica al sector esportiu català, tant públic com associatiu i privat, l’adopció de diverses mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya, que tindran una vigència des d’aquest 28 de març i fins que no s’aixequi l’estat d’alarma.

Una d’aquestes mesures és la suspensió de la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que tingui previsió de fer-se a partir de l’entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i per evitar situacions d’indefensió, s’hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment.

El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, excepte que s’estableixi un altre termini de vigència.

Per aquest motiu us comuniquem la suspensió de l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya que estava prevista per aquest pròxim dissabte 30 de maig i que havia ser organitzada des del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG)

En els pròxims mesos i depenent de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya s’informarà puntualment de la data de realització de la pròxima assemblea. L’assemblea del mes de novembre continua vigent i s’informarà degudament, en el cas, que hi hagués alguna afectació a causa de la crisi sanitària.