FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 29/07/2015

Primers calendaris de caceres i batudes del porc senglar per a la temporada 2015-2016

Aviat començarà la temporada de caça 2015-2016, primer amb la mitja veda, i ja fa dies que se saben els calendaris de les batudes del porc senglar. En aquesta notícia recollim els calendaris de la demarcació de Barcelona i dels Ports de Tortosa i Baseit que ens han fet arribar les entitats excursionistes. A través dels webs dels parcs naturals trobareu més informació per a la resta del territori sobre aquestes regulacions. El principal objectiu d’estar assabentats de les caceres és evitar-les en la mesura que sigui possible quan es realitzen activitats excursionistes i sortides a la muntanya.

Calendari per a la demarcació de Barcelona

  • Els dies 16, 23 i 30 d’agost i 6 de setembre del 2015: mitja veda.
  • Del 6 de setembre del 2015 al 27 de març de 2016: Major – porc senglar (diumenges i festius no locals) i guineu (diumenges i festius).
  • De l’11 d’octubre de 2015 al 7 de febrer de 2016: caça menor (diumenges i festius).

Fora d’aquests períodes, el calendari publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6844, del 27 de març) especifica que l’isard també es pot caçar des de l’1 de març al 15 de maig de 2016. A més, els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per al porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló, que seran tots els dies de la setmana.

A l’apartat de “Mesures especials de protecció de l’activitat agrària” també concreta que durant els mesos de juny, juliol i agost, i fins al 5 de setembre inclòs, la caça del porc senglar només es pot realitzar quan aquest produeixi danys a l’agricultura.

Calendari de batudes de porc senglar als Ports

Les batudes de porc senglar de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit s’estableixen en un calendari que va des de setembre a gener de cada any. Les batudes es porten a terme en dissabtes, diumenges i festius en diferents zones, i el calendari complet el publica el web dels Parcs de Catalunya de la Generalitat. És molt important tenir en compte aquest calendari per programar les excursions i sortides a la natura. Eviteu sempre les zones afectades.

Recomanacions generals per en períodes de caça i zones de batudes

  • Mantenir-se allunyats tant com es pugui de les zones de batudes.
  • Utilitzar la pista ampla, evitant-ne els corriols i, sobretot, el camp a través.
  • Portar roba vistosa perquè pugui’ns veure amb facilitat.
  • respectar els senyals d’avís de batuda i procurar no passar mai pel camí senyalitzat.
  • Si us trobeu amb caçadors, preguntar quin tipus de caça estan fent i quines són les zones segures.