FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 28/03/2017

Millora de l’abastiment d’aigua al refugi Font Ferrera

Refugis

El Comitè de Refugis de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) segueix amb la tasca de millorar, dins les seves possibilitats, els seus equipaments.

L’última actuació ha consistit en la construcció d’un dipòsit soterrat davant del refugi de Font Ferrera, amb formigó armat, amb una profunditat de 2,50 metres i una capacitat de 50 metres cúbics d’aigua (50.000 litres). L’actuació s’ha allargat tres mesos a causa de la seva complexitat i dels dies de mal temps que han impedit treballar als tècnics.

El dipòsit té una conducció per a la recollida d’aigües pluvials i una bomba d’aigua per a l’extracció, destinada a l’ús del guarda i dels usuaris del refugi. La solera i els murs del dipòsit són de formigó armat de 30 cm de gruix i s’ha cobert amb un sostre unidireccional de biguetes autoresistents. A la base s’ha disposat una armadura de 250x150x100 mm i malla electrosoldada de 150x150x6 mm. Els murs laterals són amb varilles de 10 mm lligades entre si i amb la base. Posteriorment, durant el procés constructiu, es va procedir a omplir amb formigó de 250 kg/cm2 de resistència característica. Es va finalitzar l’actuació amb el lliscat de la solera i els murs per aconseguir la impermeabilitat i estanqueïtat del vas del dipòsit.

Amb aquesta important inversió es garanteix que durant la temporada estival, on sovint hi havia problemes d’abastiment d’aigua al refugi, aquesta arribi a tots els usuaris.

El refugi Font Ferrera, amb una capacitat de 40 places, està situat a l’extrem sud-occidental del Parc Natural dels Ports. Des de l’any 1990 funciona com a refugi guardat. Accessible per pista des del poble de Fredes i punt de pas del GR® 7, forma part de la travessa Estels del Sud, que recorre tot el massís dels Ports, una de les muntanyes més boniques i sorprenents del país.