FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 29/04/2020

L’esport català demana concreció i actuació al govern de l’Estat

Federats

Davant de l’anunci fet ahir dimarts dia 28 d’abril de 2020 per part del president del Gobierno de España en relació al Plan para la transición hacia una nueva normalidad, pel que fa als aspectes que fan referència al retorn a l’activitat física i esportiva, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física comunica al sector esportiu català:

1. Que s’ha efectuat des de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física una anàlisi detallada del document, annexos i comunicats de premsa als quals hem tingut accés a través dels mitjans de comunicació, valorant l’afectació sobre el sector de l’activitat física i l’esport a Catalunya

2. Que d’aquesta anàlisi se’n constaten nombroses inconcrecions i llacunes que estan generant tota mena de dubtes i confusió en el conjunt del sector esportiu català en relació a l’aplicació d’aquest pla

3. Que demanem al Gobierno de España, i en concret al Consejo Superior de Deportes, que amb la màxima celeritat possible publiqui una nota d’aclariment en relació a l’aplicació d’aquest pla i permeti a la Generalitat de Catalunya la possibilitat d’exercir les competències exclusives en matèria d’Esport i Activitat Física per tal de dirigir, de la mà del sector, el retorn a la pràctica d’activitat física i esport a Catalunya

4. Recordem al conjunt del teixit esportiu de Catalunya que actualment les úniques normes que estan vigents en el conjunt del territori espanyol en relació a la pràctica d’esport i activitat física són les que recull el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, cap altra. Que tan aviat com disposem d’informacions clares, concises i legalment vigents per part del Gobierno de España, o bé puguem tornar a exercir les nostres competències en matèria d’Esport i Activitat Física i desenvolupar el retorn a l’activitat concertadament amb el sector a Catalunya, els ho comunicarem amb la màxima celeritat i transparència, tal i com hem fet des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19.