FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Pau Aguilera
Foto: Pau Aguilera

Notícies - 30/12/2021

L’Audiència Nacional diferencia les Curses per Muntanya del Trail-Running

Curses per Muntanya Curses per Muntanya

La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha dictat sentència en el recurs d’apel·lació 27/2020 que sis federacions de muntanya van interposar contra la inclusió del Trail-Running com a especialitat en els estatuts de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) el 17 de juliol de 2020.

El veredicte suposa la desestimació del plantejament de les federacions de muntanya madrilenya, asturiana, càntabra, murciana, castellana-manxega i balear que sostenien que les “Curses per Muntanya” i el “Trail-Running” són el mateix. Finalment, l’Audiència Nacional ha sentenciat que, per definició, són disciplines diferents i que es poden gestionar per les diferents federacions. És a dir, les Curses per Muntanya continuaran sent competència única de les federacions de muntanya i el Trail-Running ho serà de la RFEA.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) també va presentar recurs d’apel·lació i ha rebut la resolució de l’Audiència Nacional aquest mes de gener de 2022, la qual ha anat en la mateixa línia.

Diferències entre les Curses per Muntanya i el Trail-Running

Així doncs, la sentència dictada el mes de desembre de 2021 per l’Audiència Nacional en el recurs apel·lació interposat per les federacions de muntanya ha resolt finalment el conflicte fent una diferenciació entre el Trail-Running i les Curses per Muntanya. Determina que les Curses per Muntanya són curses per baixa, mitja i alta muntanya que es desenvolupen “cap a” la muntanya o “a través” de la muntanya, mentre que les curses Trail-Running són curses que es realitzen per camins situats en l’entorn natural de la muntanya, però que “en cap cas” són curses en direcció a la muntanya, cap amunt, en ser aquesta característica de les Curses per Muntanya.

En definitiva, les Curses per Muntanya són totes aquelles curses que suposen pujar o travessar una muntanya i les curses Trail-Running es consideren només aquelles proves que es desenvolupen en l’entorn de la muntanya però per camins i sense inclinació.

Amb aquestes definicions l’Audiència Nacional resol que no pot haver-hi cap confusió entre unes i altres i per aquest motiu el Trail-Running pot continuar adscrit a la RFEA, sempre tenint en compte aquesta distinció. Així doncs, les Curses per Muntanya continuaran sent competència de les federacions de muntanya i no de les d’atletisme. En conclusió, cada disciplina haurà de marcar el seu terreny de joc.

 

Consulta la sentència del recurs d’apelació de les sis federacions de muntanya

Consulta la sentència del recurs d’apelació de la FEEC