FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 24/05/2018

L’Assemblea General Ordinària de la FEEC, el 26 de maig a La Selva del Camp

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha convocat a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc al Castell del Paborde de la Selva del Camp (Baix Camp), el dissabte 26 de maig, a les 9.30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona. L’Assemblea serà organitzada pel Club Excursionista Arítjol.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2017 i de l’estat de comptes a 31 de desembre. També serà moment per ratificar les altes i baixes de les entitats i els càrrecs de la Junta Directiva. Si les entitats de la FEEC, la Junta Directiva o el Consell General ha presentat propostes dins els terminis establerts, aquesta Assemblea General Ordinària servirà per resoldre-les.