FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 22/05/2019

L’Assemblea General Ordinària de la FEEC, el 25 de maig a Barcelona

Barcelonès Societat

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha convocat a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà lloc a la seu del Centre Excursionista de Catalunya (Barcelonès), Carrer del Paradís, 10, el dissabte 25 de maig, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona, organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2018 i de l’estat de comptes a 31 de desembre. També serà moment per ratificar les altes i baixes de les entitats i els càrrecs de la Junta Directiva.

Després d’aquesta Assemblea General Ordinària se’n durà a terme una altra d’Extraordinària. Aquesta servirà per resoldre la proposta de la Junta Directiva per modificar els estatuts de la FEEC i així incloure les disciplines esportives de marxa aquàtica i slackline.

Jordi Pons, Membre d’Honor de la FEEC

Aquesta Assemblea servirà també per nomenar el primer Membre d’Honor de la FEEC. Amb motiu de la seva àmplia carrera alpinística, la Junta Directiva de la FEEC s’ha decidit a distingir a Jordi Pons i Sanjinés com a Membre d’Honor de la FEEC. El seu currículum alpinístic i el seu compromís amb el món de la muntanya del nostre país i amb les diferents activitats esportives, socials i culturals que es realitzen a les entitats excursionistes de Catalunya, han fet decidir aquest nomenament.

Jordi Pons, juntament amba Josep Manuel Anglada, en rebre l’Ensenya d’Or de la FEEC el 2016 / David Oliete