FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 02/06/2014

L’Assemblea General aprova un augment de la quota d’entrada per a les noves entitats

Societat

Les entitats excursionistes i els clubs esportius de la FEEC van celebrar dues assemblees generals, una amb caràcter ordinari i una altra extraordinari, a Tortosa el dissabte 31 de maig. Organitzades amb la col·laboració de la Unió Excursionista de Catalunya Tortosa a l’Edifici Seminari de la capital del Baix Ebre, l’Assemblea Ordinària va aprovar una proposta presentada per la Vegueria del Barcelonès d’incrementar la quota d’entrada de les noves entitats a la Federació fins a 1.500 euros. L’Assemblea Extraordinària va servir per avançar en el full de ruta de “transició nacional”, davant un possible escenari de desvinculació de la FEDME.

La sessió ordinària celebrada al matí també va servir per presentar els comptes anuals de l’exercici econòmic i l’estat de comptes a 31 de desembre de 2013, així com la memòria d’activitats i l’informe de la junta directiva, documents que van ser aprovats per unanimitat. En la sessió extraordinària, celebrada a la tarda, va comptar amb la participació dels assessors de la FEEC per a la transició nacional, i el president de la Federació, Jordi Merino, va anunciar que la junta directiva avançaria una proposta que es podria sotmetre a votació a finals d’any, coincidint amb la pròxima assemblea.