FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies - Assemblea General de la FEEC del 30 de novembre a Vilanova i la Geltrú
Feec Notícies - Assemblea General de la FEEC del 30 de novembre a Vilanova i la Geltrú

Notícies - 04/12/2013

L’Assemblea General aprova el pressupost i el pla de llicències i assegurances per al 2014

L’Assemblea General de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), reunida el 30 de novembre, va aprovar el pressupost i el Pla de llicències i assegurances per al 2014. Un total de 39 entitats excursionistes i clubs esportius d’arreu del país, més de vuitanta persones, van participar en aquesta assemblea de caràcter extraordinari que va tenir lloc a l’Edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú (el Garraf).

Un dels punts destacats d’aquesta assemblea, el pressupost per al proper exercici, va ser aprovat per majoria absoluta. El pressupost per al 2014 de la FEEC ascendeix a 4.109.479 euros, el que suposa un increment respecte a l’any passat de 85.098 euros. Tot i aquest lleguer increment, els responsables dels comptes per al pròxim any van destacar que estan marcats pel racionament de la despesa i l’optimització dels recursos propis de la Federació. D’aquesta manera, hi ha partides que s’han ajustat i d’altres, com els serveis i recursos per a les entitats, que s’han incrementat.

L’altre punt destacat, aprovat també per majoria absoluta, va ser el Pla de llicències i assegurances per a majors i sub-18, sub-17 i sub-14. El document final de preus del Pla de llicències i assegurances de la FEEC per al 2014, el qual es publicarà com ve sent habitual al proper número de la revista Vèrtex, ja es pot consultar a la secció de llicències del web de la FEEC.

L’assemblea es va desenvolupar en un clima de participació positiva i molt alt. Per facilitar el debat i, per primera vegada, es va lliurar un dossier imprés amb tota la documentació necessària per seguir els punts de l’ordre del dia i les propostes de la junta i les entitats, documentació que, en la mesura que va ser possible, es va avançar uns dies abans per correu electrònic.

Un dels dossiers presentats per la Junta, els “Documents de treball de l’Àrea de Transició nacional de la FEEC, va despertar molt d’interès per part de l’assemblea. Amb l’objectiu d’abordar amb més profunditat, fer més extensiu aquest debat i adoptar alguna resolució, la junta directiva va prendre el compromís de convocar una assemblea amb caràcter monogràfic a la primavera.