FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 05/05/2022

La UIAA planteja unificar la formació de muntanya

Alpinisme Formació

El director de l’ECAM, i cap de l’àrea de formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Magrinyà, ha assistit a les estades de la UIAA (Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme) que s’han celebrat a Macedònia.

La UIIA està formada per diferents comissions on l’ECAM té una participació activa a la comissió de muntanya, joventut i dins de la  formació training estandard.

Dins de la reunió de la comissió de formació training estandard, s’han buscat noves fórmules per augmentar la participació de les diferents federacions membres de la UIAA dins de les comissions. Per altre banda, la comissió de muntanya, que és multidisciplinària, s’han tractat temes com la seguretat i l’ètica, establir recomanacions per un bon ús de la muntanya i buscar noves tècniques per arribar a tothom.

Estandarditzar les formacions entre els diferents membres de la UIAA, ha estat un dels altres temes que s’han volgut posar a debat, donat les diferències que hi ha en cada un dels països d’arreu del món. Des de la UIAA són conscients que no es pot exigir el mateix a tots els països, per tant, la proposta va ser establir diferents nivells per aconseguir el reconeixement de la UIAA, un label per acreditar que la formació compleix el requisits establerts i marcats per la federació internacional.

Per últim, la comissió de joventut farà nous projectes per ampliar els campaments de joves que es realitzen arreu del món, buscar maneres per esposoritzar-los i subvencionar els costos dels joves dels diferents estats que hi participen. Recordem que la FEEC fa uns anys, va ser seu d’aquestes estades per a joves internacionals.

Cal destacar, que la FEEC té una estructura formativa molt clara on separa la formació reglada i la federativa, aquesta última de caire benèvol està destinada al voluntariat, socis i federats i disposa de la UIAA Mountain Qualification Label que cada cert temps es renova i verifica pel comitè internacional d’experts.

Això fa que la formació establerta per l’ECAM sigui un exemple per països com Jordania o Mèxic on aquest any la FEEC hi ha col·laborat impartint algun curs i donant suport per la creació de continguts formatius.