FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Quim P. Casadesús
Foto: Quim P. Casadesús

Notícies - 19/04/2021

La llicència de la FEEC estrena nous avantatges fiscals

Federats

Aquest any i per primera vegada la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha emès un certificat de donació per tots els federats i federades del 2020.

Aquest certificat és possible gràcies a les gestions realitzades per la FEEC davant d’Agència Tributària per poder-nos acollir com a entitat beneficiària en la llei de mecenatge d’acord amb el que estableix la llei 49/2002 de 23 de desembre 2002, del Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

Per aquest motiu en la declaració de la renda d’enguany trobareu segons el tipus de llicència l’import de 19,50€ o l’import de 28,80€ com una aportació en concepte de donació a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

D’aquesta manera, la base de deducció de l’import fins a 150 euros és al 80% i la resta de la base de deducció al 35%. Aquest percentatge del 35% s’elevarà fins al 40% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor de la mateixa entitat per import igual o superior.

Per aquest motiu en la declaració de renda d’enguany trobareu segons el tipus de llicència l’import de 19,50€ o l’import de 28,80€ com una aportació en concepte de donació a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Aquest és un import deduïble a la quota de l’IRPF, i dependent de la situació fiscal de cadascú es podrà desgravar el màxim permès per llei.  L’import d’aquesta deducció es consignarà a la casella [0722] de l’annex A.2) de la declaració.

Aquesta quantitat  és concepte de donació pura i simple. Només es pot desgravar la part de la llicència que no té una contraprestació de serveis, aquests imports els tenim desglossat i una vegada que s’han tret els imports de l’assegurança d’accidents, l’assegurança de responsabilitat civil, la revista Vèrtex, el descompte a refugis, la quota que queda en concepte d’aportació és la que surt al certificat.

Aquestes aportacions com sempre la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya la destina al compliment dels programes esportius definits a les seves finalitats estatuàries, com el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva, ajudes a programes a  les entitats, als esportistes i al manteniment dels senders de Catalunya.

El certificat per a la desgravació es pot decarregar a l’àrea privada per als federats dins del web de la FEEC. Per accedir a l’àrea privada us heu d’acreditar com a federats amb el DNI i el número de federat.