FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 24/01/2017

La Llei 7/2015 permet a qui tingui formació federativa i experiència en el sector esportiu inscriure’s al ROPEC

Excursionisme Formació

Després que el Tribunal Constitucional hagi aixecat la suspensió que hi havia sobre la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, les persones amb formació federativa i experiència contrastada en el sector esportiu poden inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Per a poder-se inscriure, hauran de presentar un informe de la Federació catalana corresponent que acrediti aquests aspectes. L’informe es podrà obtenir si el sol·licitant està en disposició del títol de monitor o instructor d’alguna de les especialitats i demostra un mínim de 700 hores de tasca professional certificada, en un mínim de dos anys a partir de la data de l’expedició del diploma. Aquesta s’haurà de certificar mitjançant una carta signada i segellada pel president de l’entitat o club on el sol·licitant hagi realitzat aquestes hores, amb especificació de les activitats en les quals ha participat, les dates de realització i el número d’hores de cada una d’elles.

Qui vulgui disposar d’aquest informe, haurà de demanar-ho per correu electrònic a area.formacio@feec.cat, adjuntant el certificat de l’entitat i la còpia del diploma de monitor o instructor. Un cop la Federació rebi tota la documentació, farà l’informe corresponent i serà el sol·licitant qui haurà de fer el tràmit d’inscripció al registre.

Les equivalències de la formació de la Federació amb les categories del Registre són les següents:

[table id=295 /]


Tràmits que haurà de fer el sol·licitant:

  • Demanar a l’Entitat el certificat de les seves hores de dedicació: Mínim 700 hores en un mínim de dos anys.
  • Presentar el certificat de l’entitat a la FEEC per tal que aquesta faci l’informe preceptiu.
  • Amb l’informe de la FEEC i la resta de documentació requerida, sol·licitar el certificat per poder inscriure’s al registre:
    • Per internet.
    • Presencialment al Consell Català de l’Esport, a les representacions territorials de l’esport o a les Oficines de Gestió Empresarial repartides per tot el territori.

Més informació, documentació i tràmits.