FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 22/01/2014

La FEEC signa un acord amb Inithealth per donar valor afegit a la tarja federativa

Avantatges

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha signat un acord de Col·laboració amb l’empresa tecnològica Inithealth amb l’objectiu de donar un valor afegit a la tarja federativa des de l’àmbit de la salut als titulars de la targeta. Mitjançant aquest conveni, el qual han signat el director general d’Inithealth, Javier Salas, i el president de la FEEC, Jordi Merino, s’ha desenvolupat un sistema informàtic que connecta, amb totes les garanties possibles de seguretat, amb un sistema degestió personalitzada de la salut.

Les targetes federatives d’aquest any compten amb un codi QR personalitzat que enllaça amb un sistema informàtic que conté les dades personals sobre salut dels federats. La consulta es realitza a través d’un portal web disponible en línia en el qual els usuaris de la targeta podran emmagatzemar la informació sanitària, com ara: informes mèdics, diagnòstics o qualsevol documentació referent al seu historial clínic, així com l’accés a aquella informació sobre la sulut que sigui rellevant per a l’atenció sanitària des de qualsevol lloc.

L’accés a l’aplicació de la FEEC a Inithealth es comunicarà personalment a tots els titulars de la targeta federativa en els properes setmanes a través d’un correu electrònic de benvinguda al nou servei. Qualsevol informació relativa a l’historial mèdic de la persona federada que es desitgi incloure a la plataforma d’Inithealth, l’haurà d’introduir cada usuari. Aquest nou, servei exclusiu per als federats de la FEEC, s’ofereix amb l’objectiu de donar un valor afegit a la targeta federativa, sense cap cost per als titulars.

Inithealth, plataforma en línia de serveis

Inithealth és una plataforma online de serveis , creada per gestionar de manera personalitzada la salut en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Amb Inithealth es pot tenir l’historial mèdic actualitzat i accessible, construir reptes personalitzats de salut, realitzar un seguiment de mesures relacionades amb la salut, portar un registre de tractaments i malalties, accedir a consells de salut i nutrició de manera fàcil i segura.

El portal web personalitzat d’Inithealth permet accedir i configurar els següents serveis:

  • Perfil. Amb actualització de les dades personals en qualsevol moment i qualsevol lloc, per facilitar que el personal sanitari pugui consultar l’historial mèdic d’un sol cop d’ull i en un informe personalitzat.
  • Emergències. Mitjançant el codi QR i des d’un smartphone, qualsevol persona podrà accedir quan sigui necessari a l’historial mèdic: Consultar les dades de contacte, al·lèrgies, les últimes mesures, grup sanguini i malalties.
  • Reptes. Apartat en què es poden incloure de manera totalment personalitzada totes aquelles fites proposades cada any, com ara: deixar de fumar, aprimar-se o fer exercici, amb la possibilitat de realitzar un seguiment.
  • Seguiment. La plataforma permet realitzar un seguiment personalitzat de totes aquelles mesures més importants, com ho són: el pes, la tensió arterial o l’alçada; així com altres mesures que es considerin rellevants, com ara: sucre en sang, alimentació, distància recorreguda, cigarrets fumats, índex de massa corporal, períodes d’al·lèrgies o mals de cap.
  • Nutrició. Aquest és un apartat per al control d’alimentació que recull les mesures de cada ingesta perquè els usuaris puguin tenir un control de la seva alimentació i puguin fer-ne el seguiment.
  • Tractaments. Totes les malalties, la medicació, els tractaments, els diagnòstics i qualsevol seguiment ressenyable de l’estat mèdic.
  • Calendari. Apartat en el qual poden quedar reflectides totes les cites mèdiques, com ara el calendari de vacunacions per als més petits, amb un sistema d’alertes a través de correu electrònic.
  • Biblioteca de salut. Apartat que permet la consulta d’articles d’interès sobre benestar, esport, malalties, consells de nutrició, entre d’altres.
  • Informes. Apartat concebur com un historial mèdic en línia en què poden quedar recollits els informes mèdics, les revisions, els informes de seguiment, les receptes, els informes d’urgències o les radiografies, amb l’objectiu que tot allò relacionat amb la vida mèdica del federat quedi registrat i disponible en qualsevol moment per a la seva utilització.