FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 26/07/2023

La FEEC renova el seu compromís amb el català

Cultura

Un total de 290 entitats del país han renovat el seu compromís amb la llengua catalana.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya és una d’aquestes que ha renovat el seu compromís amb el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

La FEEC des dels seus orígens ha mantingut una estret lligam amb la cultura del país i ha s’ha encarregat de potenciar esdeveniments culturals que tinguin molt present la llengua catalana.

Actualment des de les entitats de la FEEC s’organitza la Flama de la Llengua, que promou de forma directa l’ús del català i que recorda, any rere any, la figura de Pompeu Fabra. A més a més, també s’organitza la diada Verdaguer, la Cançó de Muntanya o l’Aplec dels Països Catalans.

La FEEC manté un estret lligam amb l’activitat cultural del país

La implicació de la FEEC en el teixit associatiu i cultural del país és un dels valors que se segueix prioritzant des de les entitats excursionistes catalanes.

Des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya es publica, cada dos mesos, la revista Vèrtex, referent en el món de la muntanya i la revista esportiva més llegida del país amb una tirada de 180.000 exemplars anuals. Vèrtex, escrita íntegrament en català, s’ha compromès des dels seus orígens en la defensa de la llengua catalana. L’any 1966 quan es va fundar la revista, en plena dictadura franquista, el primer editorial es va escriure íntegrament en català i es va remarcar l’accent obert a la portada de la publicació.

La FEEC és una de les tres federacions esportives del país , conjuntament amb la Federació Catalana d’Esgrima i la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques i la UFEC (com a Unió de Federacions) que han renovat la seva participació en el cens.

 

Què és el cens? 

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets. Així ho preveu l’Ordre CLT 59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089, de 16 de març), del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, modificada per l’Ordre CLT/143/2021, de 23 de juny, de segona modificació de l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana (DOGC 8450, de 5 de juliol de 2021)