FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 07/10/2015

La FEEC participa en la jornada de l’esport local organitzada per la Diputació de Barcelona

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va participar en la jornada dedicada a l’esport local organitzada per la Diputació de Barcelona el passat 22 de setembre. Durant la sessió, que va comptar amb la participació del vicepresident de la FEEC, Lluís Simó, es van explicar els projectes i les activitats relacionades amb l’esport de la Diputació de Barcelona.

La missió de la Diputació és contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals, mitjançant l’impuls de la pràctica físico-esportiva, l’assoliment i manteniment de la xarxa d’equipaments i la innovació continua dels serveis esportius municipals. En aquest sentit, dinamitza la pràctica de l’esport amb assessorament especialitzat, accions i projectes locals, organitza esdeveniments, realitza préstec de material, cedeix trofeus i aporta els plans d’autoprotecció per a les activitats esportives.

La meitat de la població practica esport a la demarcació

La magnitud de l’esport local a la demarcació de Barcelona es va fer palesa amb les dades que va presentar la Diputació de Barcelona. L’esport local a la demarcació mou un total de 2.300.000 persones, el 49% de la població adulta, que practica activitat físicoesportiva en espais oberts: carrers, muntanyes, boscos o platges. En aquesta part del territori de Catalunya, hi ha més de 9.000 instal·lacions esportives, amb un total de 19.500 espais esportius. Relacionat amb això, el 9,1% de la població que practica esport està abonada a un complex esportiu. A més hi ha un total de 5.800 clubs i associacions esportives. Tot plega suposa un pes econòmic de l’esport d’2,1% del PIB, amb 47.000 persones ocupades, l’1,83% de la població activa.

La FEEC va col·laborar recentment en la campanya “Penjat una medalla, fent esport sempre hi guanyes”, que té com a objectiu augmentar el percentatge de la pràctica esportiva a la demarcació, i que va consistir amb la Caminada Solidaria pel Parc Natural de la Serra de Collserola, organitzada per la Diputació de Barcelona i Càritas, realitzada amb el suport tècnic del Club Excursionista de Gràcia i la FEEC.