FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Esports
Foto: Esports

Notícies - 19/05/2021

La FEEC i la SGEAF signen un conveni per la gestió del fons documental del SGIM

Cultura

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF), a través del Consell Català de l’Esport, ha signat un conveni de col·laboració amb el Servei General d’Informació de Muntanya (SGIM) i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) amb l’objectiu que aquesta última entitat pugui adquirir, conservar i difondre el llegat i el fons documental i museístic del SGIM.

L’acord estableix els paràmetres i compromisos de la SGEAF, mitjançant el CCE, la FEEC i l’SGIM per conservar el llegat, donar continuïtat, ampliar i difondre el fons documental i museístic que el SGIM ha recollit durant els darrers 45 anys. El SGIM és avui un centre de documentació de muntanya i centra bona part de la seva activitat en cercar, classificar, arxivar i treballar tot tipus de documentació sobre temes de muntanya, amb la voluntat de posar-la a l’abast de tothom.

En virtut del conveni, el Consell Català de l’Esport donarà suport institucional i impulsarà el traspàs dels fons documental i museístic que farà el SGIM a la FEEC; estudiarà les vies més adequades per concedir algun tipus de subvenció al SGIM i/o a la FEEC per dur a terme la gestió del fons documental i museístic, i impulsarà la coordinació entre els gestors d’aquest fons i la Direcció del Museu de l’Esport i Centre d’Estudis Dr. Melcior Colet, de la SGEAF, per establir sinergies en àmbits d’actuació que comparteixen.

Per la seva banda, la FEEC vetllarà per la correcta continuïtat i conservació del fons documental i museístic adquirit a l’SGIM; coordinarà amb aquesta entitat com es durà a terme la gestió tècnica del material, i n’impulsarà la difusió per facilitar l’accés de la ciutadania a tots els recursos materials de què disposa.

El fons documental continuarà a Sabadell, concretament a l’antiga església parroquial de Sant Vicenç de Jonqueres, on el SGIM té la seu des del 1995 en un espai cedit per l’Ajuntament del municipi. El conveni també estableix la voluntat d’impulsar la creació d’un museu destinat a mostrar la història dels esports de muntanya, que mantindrà el nom de Servei General d’Informació de Muntanya i on s’hi aporti el fons museístic de l’SGIM. Una comissió formada per representants de les tres parts es reunirà, com a mínim una vegada cada 2 anys, per fer un seguiment de l’aplicació dels compromisos acordats.

La signatura del conveni, que s’ha celebrat a la seu del Consell Català de l’Esport, a Esplugues de Llobregat, ha anat a càrrec del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física i president del Consell Català de l’Esport, Gerard Figueras; el president i el secretari del SGIM, Carles Capellas i Josep Paytubi, respectivament, i el president de la FEEC, Jordi Merino.