FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 25/05/2015

La FEEC, a través de la Xarxa d’Associacionisme, demana una llei que enforteixi i protegeixi l’activitat associativa

Tretze federacions d’associacions representatives en el seu àmbit d’actuació han fet arribar una carta conjunta al Parlament de Catalunya en que rebutgen el redactat actual del projecte de Llei de Voluntariat, actualment en tramitació parlamentària, i demanen l’aprovació d’una Llei de foment i suport de l’associacionisme. La gran majoria de l’associacionisme del país, coordinades a través de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya, es mostra crític davant l’excés de regulació de l’actual redactat de la Llei del Voluntariat i aposten per una llei que enforteixi i protegeixi l’activitat associativa.

Aquest gest d’unitat d’una part significativa de l’associacionisme del país inclou: el moviment veïnal, les AMPA, l’associacionisme cultural, les entitats corals, les entitats de cooperació, pau i drets humans, les entitats juvenils, les associacions de gent gran, les entitats educatives, el Consell d’Associacions de Barcelona, les associacions ecologistes, entre d’altres, i s’enmarca en el treball conjunt de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya per fomentar l’associacionisme i evitar diferents normatives que estant dificultant l’activitat associativa.

Per una Llei de foment i suport de l’associacionisme

  • Promoció de la inclusió de la diversitat de participació social existent al país i que reculli millor la realitat associativa.
  • Mesures clares de foment i suport a l’associacionisme (en temes com el d’espais, fiscalitat, finançament, visibilitat, reconeixement, foment de la participació o protecció davant altres normatives).
  • Disminució de la burocràcia i les regulacions per a les associacions i, alhora, regulació dels projectes de voluntariat per altres entitats que no són de base associativa, per garantir-ne la participació.

Per aquestes raons, la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya demana l’aprovació al Parlament de Catalunya d’una Llei de foment i suport a les associacios que inclogui tots aquests elements, faciliti l’activitat associativa i la protegeixi davant de diferents normatives.

Aquesta xarxa de recent creació, a la qual també pertany la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, ja va impulsar el mes de març un posicionament unitari contrari a la reforma de l’Impost de Societats.