FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Inscripcions obertes per a les proves d’accés a Monitors d’Excursionisme i Instructors | FEEC

Notícies - 16/05/2014

Inscripcions obertes per a les proves d’accés a Monitors d’Excursionisme i Instructors

Formació

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoquen les proves d’accés a Monitors d’Excursionisme i Instructors de les especialitats d’Excursionisme, Escalada i Descens de barrancs per al cap de setmana del 20 i 21 de setembre. Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a esportistes que ja tenen un bagatge de muntanya, concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme o Instructors d’altres especialitats.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. Els detalls de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la FEEC.

Tots aquells interessats en presentar-se a les proves d’accés han de presentar el full d’inscripció i tota la documentació que en ell s’hi especifica a l’Àrea de Formació – ECAM, abans del 31 d’agost. Es pot entregar personalment a la seu de la FEEC, enviar-ho per correu postal o per correu electrònic.