FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 22/04/2015

Es convoquen les subvencions per a la conservació i renovació de vies d’escalada

Escalada esportiva Escalada

La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca les subvencions per a la renovació de les instal·lacions antigues de les vies d’escalada o els equipaments per a la docència, els quals hauran d’ésser sol·licitats a la FEEC per mitjà d’una entitat federada. Aquestes subvencions s’adjudicaran seguint els criteris fixats al Reglament de la Comissió i es materialitzaran en forma de material (ancoratges), suport tècnic (equipadors), i assessorament tècnic (coneixements i formació).

Les subvencions les poden sol·licitar les entitats federades o un mínim de tres persones, també federades, a través d’una entitat, i sempre presentant un projecte complet de l’equipament previst. Les sol·licituds es poden fer fins el 6 de juny omplint el formulari i fent-ho arribar a la FEEC a l’adreça electrònica administraciotecnica@feec.cat. La documentació original s’ha de fer arribar a la FEEC per correu postal o presencialment (Rambla 41, pral. 08002 Barcelona).

La Comissió d’Equipaments es reunirà per decidir quins projectes rebran subvenció atenent a l’interès d’aquest, l’estat del material a reequipar i l’experiència dels equipadors. La FEEC ho comunicarà als interessats per correu electrònic i ho farà públic. Posteriorment, es lliurarà el material als subvencionats, que hauran de realitzar els euipamenrs abans del desembre d’aquest any i que posteriorment hauran de presentar una memòria abans del 15 de desembre perquè la Comissió pugui valorar-la.

Fotografia / Ivan Torres