FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 21/12/2017

Es convoca el curs d’instructor d’alpinisme en bloc de neu i gel

Alpinisme Formació

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoca un curs d’instructor d’alpinisme que es durà a terme entre els mesos de febrer i abril. L’instructor és la figura que realitza les tasques formatives a l’entitat i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones, que ja siguin monitors o instructors d’altres especialitats i que vulguin realitzar aquestes tasques a les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC. A més, ja han hagut de superar les proves d’accés al curs. L’objectiu d’aquesta formació és donar coneixements i eines a l’alumnat perquè un cop acabada pugui desenvolupar aquestes funcions com a instructor en el si de l’entitat.

El curs d’instructor d’alpinisme està dividit en dos blocs, un de roca i un de neu i gel, als quals s’hi ha d’inscriure per separat. En acabar el bloc de roca i després de realitzar les pràctiques corresponents, s’obtindrà la titulació d’instructor d’escalada. Un cop superats els dos blocs i la totalitat de les pràctiques, s’obtindrà la titulació d’instructor d’alpinisme.

Les persones que vulguin inscriure’s al curs hauran de presentar el full d’inscripció i la documentació adjunta que s’hi especifica per correu electrònic a area.formacio@feec.cat o presencialment a la seu de la FEEC (Rambla, 41 pral. 08002 – Barcelona) abans del 19 de gener. Hi ha un màxim de 16 places i el mínim per fer el curs és de 8 inscrits.

Requisits d’accés

  • Tenir la llicència de la FEEC modalitat C o superior.
  • Haver superat les proves d’accés al curs d’instructor d’alpinisme (convocatòria oberta)
  • Haver presentat tota la documentació necessària en el termini establert.

Calendari del curs

Bloc de roca:

  • Es pot realitzar en qualsevol convocatòria d’instructor d’escalada (pròxima convocatòria prevista per a l’any 2019.

Bloc de neu i gel:

  • 3 i 4 de febrer
  • 24 i 25 de febrer
  • 17 i 18 de març
  • 7 i 8 d’abril
  • 28 i 29 d’abril

El calendari pot estar subjecte a algun canvi.

Durada del curs

Bloc de roca: 125 hores teoricopràctiques

Bloc de neu i gel: 95 hores teoricopràctiques

Un cop acabat cada bloc s’han de realitzar pràctiques en activitats formatives, en total 120 hores entre les dues especialitats. S’especificarà al finalitzar un dels blocs.