FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 16/12/2016

Entra en vigor el Decret 267/2016, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors

El Decret 267/2016, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, ha entrat en vigor. Aquest substitueix el Decret 137/2003 i pot afectar a les entitats i clubs excursionistes.

El nou Decret amplia el seu àmbit d’aplicació per tal d’incloure les activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure.

Regula les activitats d’educació en lleure en Decret activitats d’educació en lleure amb menors - Infografiales quals participin més de quatre menors i que es desenvolupin a Catalunya: acampades infantils i juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies i rutes. I incorpora tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure, excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu.

En queden excloses les pràctiques esportives habituals, les competicions, els entrenaments, les jornades de tecnificació, la formació de tècnics d’esport i qualsevol altra manifestació o esdeveniment esportiu que no s’ajusti o assimili a les activitats que preveu l’apartat 1 de l’article 1 del Decret.

En ell, també es pot trobar la definició de les persones que intervenen en les activitats (responsable, persona dirigent, equip de dirigents i personal de suport logístic), juntament amb les seves característiques, obligacions i el nombre necessari segons la quantitat de participants.

Altres punts a tenir en compte són el procediment de notificació de les activitats al departament competent de la Generalitat de Catalunya per activitats de quatre o més dies consecutius o activitats amb dues o més nits amb pernoctació, així com també la documentació obligatòria que la persona responsable ha de disposar durant la realització de l’activitat.

Més informació i altres infografies, al web de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.