FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 05/06/2014

Eleccions a la vegueria de les entitats de la Cerdanya, Osona i el Ripollès

Societat

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya convoca eleccions per escollir el representant territorial de la Regió 6: la vegueria de la FEEC formada per les entitats excursionistes i els clubs esportius de la Cerdanya, Osona i el Ripollès.

La composició de la mesa i el calendari electoral es van acordar en la reunió de la vegueria celebrada a Vic el 16 de maig. Segons aquest acord, la composició de la Mesa Electoral va quedar formada pel representant de l’Associació Esportiva Centre Alpí Vall de Sagadell de Pardines, Manel Desel; el representant de Centre Excursionista de Tona, Pep Musach, i el representant de la Junta Directiva de la FEEC, Carles X. Pons.

Pel que fa al procés electoral, cal tenir en compte que el termini de presentació de candidatures es tanca el 5 de juliol. Per presentar una candidatura cal aportar a la FEEC els fulls 2 i 3 annexos al Reglament de Vegueries i fotocòpia dels DNI.

Eleccions el 18 de juliol a Pardines

L’Assemblea de votacions està prevista el divendres 18 de juliol, a les 21 hores del vespre, al Centre Alpí Vall del Segadell Pardines (Edifici del Purgatori, carrer del Mestre Isern, 17534 Pardines). El vot el poden exercir els presidents de les entitats convocades, el vicepresident o persona delegada que adjunti el document corresponent de delegació de vot (Annex 1, del Reglament i Annexos de les divisions territorials) juntament amb una fotocòpia del DNI.