FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Iñaki Relanzón
Foto: Iñaki Relanzón

Notícies - 20/07/2023

El Parc Natural del Montseny alerta que el bany en rius i gorgs pot provocar la mort d’amfibis com el tritó del Montseny

Excursionisme Natura

Evitar la possibilitat que els banyistes de rius i gorgs transmetin malalties infeccioses que causin la mort als amfibis, en especial per protegir el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), espècie endèmica en perill d’extinció, és un objectiu important del Parc Natural del Montseny.

L’estiu del 2021 el Parc Natural va senyalitzar els accessos dels principals rius, rieres i gorgs amb cartells de ‘No és permès el bany’ i demana respecte i civisme en la visita a rius i rieres. La normativa del Pla especial del Montseny del 1977, en el seu article 33, prohibeix el bany fora dels llocs habilitats, també el Decret 148/1992, article 6.2, regula que cal autorització per banyar-se en els espais naturals de protecció especial.

En els darrers anys s’ha constatat un declivi notable de les poblacions d’amfibis a escala mundial i el 41 % de les espècies conegudes estan amenaçades (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, 2020). Un dels factors principals causants d’aquesta davallada són les malalties infeccioses provocades per fongs, virus o altres patògens, que poden arribar a ocasionar morts massives d’individus. La quitridiomicosi i la infecció per ranavirus són les malalties infeccioses detectades que afecten greument els amfibis i que directa o  indirectament han estat introduïdes per les persones, amb  el tràfic il·legal d’espècies exòtiques i el seu alliberament a la natura.

Protegir l’únic amfibi endèmic de Catalunya

Al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny hi habita un amfibi únic al món catalogat en perill d’extinció, el tritó del Montseny. Entre el 2016  i el 2022 s’ha portat a terme el projecte Life Tritó Montseny, finançant amb fons europeus amb l’objectiu de preservar l’espècie i el seu hàbitat. L’entrada de patògens causants d’aquestes malalties mortíferes és una greu amenaça per a les poblacions salvatges d’aquesta espècie tan singular com també per a altres espècies d’amfibis presents. En el marc del projecte s’ha fet un manual de bones pràctiques amb recomanacions per a les activitats d’educació ambiental relacionades amb el bosc de ribera i la seva biodiversitat.

Si es visita un espai amb presència d’aquests patògens, es poden transportar les espores d’un lloc a un altre a través de la roba (especialment si està humida o mullada), en el fang acumulat a les sabates o als salabrets o, fins i tot, amb les mans si han estat en contacte amb un individu infectat. Degut a la facilitat de transmissió d’aquestes malalties, cal actuar amb molta cura durant les activitats en els medis aquàtics continentals (rius, rieres i gorgs).

És per aquest motiu que en els principals gorgs, rius i rieres del Montseny l’administració gestora del Parc Natural demana sensibilitat en la visita d’aquests entorns i no banyar-se en rius, rieres, gorgs o tolls. Els hàbitats de ribera són entorns naturals molt sensibles la conservació dels quals és prioritària i les activitats humanes de gaudi i esbarjo poden deteriorar aquests espais.

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona