FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 20/01/2017

El Comitè dels “100 Cims” posa en marxa un nou concurs

100 cims

El Comitè dels “100 Cims” posa en marxa un concurs per afavorir el coneixement dels cims que formen el llistat. Aquest concurs es farà mitjançant la pàgina oficial que el comitè té a Facebook.

La dinàmica serà molt senzilla: setmanalment es publicarà una fotografia d’un cim i els participants caldrà que endevinin de quin cim es tracta. La pregunta que es farà variarà en funció de la fotografia. Així es pot preguntar: a quin cim estem?, quin és el cim que anem a pujar?, quin és el cim que es veu al fons de la fotografia? etc.

Cada cim tindrà una puntuació en funció de la dificultat d’identificació i que serà de 3, 2 o 1 punt. Caldrà que els participants siguin ràpids en donar la resposta perquè els punts se’ls emportarà el primer que ho encerti.

Està previst que el concurs tingui una durada de 12 setmanes i el guanyador del concurs rebrà un obsequi el dia de la Trobada dels “100 Cims”.

QUIN CIM ÉS?

Un petit concurs per conèixer els cims que formen el llistat dels “100 Cims”.

Normes:

  1. Un cop per setmana es publicarà la fotografia d’un cim i caldrà que els participants endevinin de quin cim es tracta.
  2. Les fotografies tindran una puntuació en funció del seu nivell de dificultat que oscil·larà entre l’1 i el 3.
  3. Quan un participant encerti el cim, el Comitè ho indicarà i ja no es tindran en compte els missatges que puguin arribar amb posterioritat
  4. El primer participant que enviï el missatge i encerti el cim tindrà els punts que valgui la fotografia.
  5. La durada del concurs serà de 12 setmanes.
  6. El guanyador serà qui obtingui més punts.
  7. El dia i l’hora en què es penjarà la fotografia, s’anunciarà amb anticipació al Facebook del grup
  8. Els guanyadors poden ser més d’un si hi ha un empat de punts.
  9. El guanyador rebrà un obsequi el dia de la Trobada dels “100 Cims”; la no assistència, tret d’una causa justificada, es considerarà com una renúncia a l’obsequi
  10. En cas de conflictes, els membres del Comitè emetran la seva opinió que serà vinculant.