FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 18/06/2014

El Comitè de ‘100 Cims’ actualitza el llistat de federats que han assolit el repte i registra el primer ‘300 cims’

100 cims

Amb l’inici de l’estiu el Comitè dels “100 cims” de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha actualitzat el llistat de federats que han assolit els diferents reptes i, per primera vegada, ha registrat el primer federat que ha assolit el repte de  superar 300 cims. Els responsables de l’activitat, en previsió de l’increment del nombre d’ascensions en els propers mesos, també fa una série d’observacions a l’hora de realitzar les validacions.

El primer federat que ha superat els 300 cims assolits és Eduard Conesa Ustrell (Agrupació Excursionista Muntanya). Des del Comitè dels “100 cims” es dóna l’enhorabona a tots els federats que han assolit el repte i s’anima als participants a ampliar-ne el nombre i continuar amb el coneixement del país. A més, fa extensiva la felicitació als federats que han superat els “2×100 cims” i al federat que ha arribat als “3×100 cims”.

Federats que han assolit els 100 cims durant els primers mesos de l’any

 • Joan Franquesa Gómez (Agrupació Excursionista de l’Urgell)
 • Jordi Recasens Garcia, Albert Recasens Garcia i Sandra Monfil Bigorra (Associació Excursionista el Senderó de Riudecols)
 • Josep Canellas Isern i M. del Mar Martí Garcia (Centre Excursionista de Balsareny)
 • Jordi Puig Vives (Centre Excursionista del Penedès)
 • Montserrat Gutierrez Morera (Centre Excursionista de Terrassa)
 • Andrés Vázquez Rios (Centre Excursionista de Premià)
 • Jordi Viader Riera (Club Excursionista CIMA)
 • Joaquim Fontdecaba Farrés (Club Excursionista Madteam)
 • Rafael Cisneros Giraldo, José Luis Garcia Bayo i Joaquim Cerdà Magdalena (Club Excursionista de Sant Quirze del Vallès)
 • Marta Gálvez Lladó (Foment Arqueològic Excursionista Sallentí)

Federats que han superat els 200 cims

 • Rosalia Franquesa Gómez (Agrupació Excursionista de l’Urgell)
 • Pilar Valenzuela Medall (Agrupació Excursionista Muntanya)
 • Florenci Oliveras Consul (Centre Excursionista de Terrassa)
 • Rosa Molar Caselles (Club Excursionista Arítjol)
 • Marta Farrà Capellas, Carles Mompel Salvans, Josep M. Bardají Beltrà i Núria Martín Andújar (Club Falcons de Sabadell)
 • Bridget Higgins i Salvador Badia Alonso (UEC del Prat)

Consideracions a l’hora de validar els cims aconseguits

En començar la temporada d’estiu, s’espera que el nombre d’ascensions s’incrementi considerablement, per això el Comitè de “100 Cims” vol fer algunes observacions pel que fa als fulls de validacions, a través dels quals el president de l’entitat certifica que s’han assolit els cims:

 • En cas d’utilitzar fulls individuals de validacions, us demanem que els trameteu a la FEEC quan totes les caselles siguin plenes o, amb una certa periodicitat. D’aquesta manera farem menys feixuga la tasca de validació.
 • Per a les excursions col·lectives, es recomana utilitzar els fulls de validacions per a grups.
 • Abans d’enviar els fulls a la FEEC, cal que els cims estiguin registrats a la pàgina web. Si no es fa així no es poden validar perquè no es troben els cims al perfil del federat.
 • Abans d’enviar els fulls de validacions, cal comprovar que totes les dades siguin correctes (nom del federat, NIF i codi de la llicència).