FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 22/01/2020

Convocat el curs de tècnic de marxa nòrdica

Marxa nòrdica Formació

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya convoquen un curs de tècnic de nivell 1 en Marxa Nòrdica. Aquesta és una formació oficial i reconeguda a nivell de tot l’estat espanyol i permet la inscripció directa al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Per inscriure’s a les proves d’accés, al bloc específic i al període de pràctiques, l’alumne haurà de presentar tota la documentació que s’especifica al full d’inscripció a les proves, a més del full d’inscripció al curs, presencialment a la seu de la FEEC. Es farà la inscripció a la prova d’accés i al curs a la vegada però únicament s’haurà d’abonar el preu de les proves d’accés. Un cop realitzades les proves d’accés, les primeres vint persones aptes tindran plaça al curs.

Terminis:

 • Fins al 19/02/2020. Inscripció
 • 24/02/2020. Llistat provisional d’admesos a la prova d’accés
 • 26/02/2020. Llista definitiva d’admesos a la prova d’accés
 • 03/03/2020. Acta definitiva de la prova d’accés
 • 06/03/2020. Llista definitiva d’admesos al curs
 • Del 06/03/2020 al 13/03/2020. Pagament de l’import del curs

Documentació per a la inscripció a les proves d’accés i al curs:

 • Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés
 • Fotocòpia compulsada del graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. Es pot portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
 • Fotocòpia compulsada del DNI. Es pot portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
 • 1 fotografia mida carnet
 • Llicència federativa en curs o ser soci de ple dret de l’Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya.
 • Document justificatiu del pagament de la prova d’accés (a l’hora de fer l’ingrés indicar Nom i cognom + MN)
 • Sol·licitud d’inscripció al curs

Un cop superat el bloc específic, l’alumne haurà d’inscriure’s a un bloc comú LOE que convoqui l’Escola Catalana de l’Esport o qualsevol dels centres públics.