FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 28/10/2020

Convocada l’Assemblea Extraordinària de la FEEC de forma telemàtica

Entitats Federats

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca a totes les entitats federades a l’Assemblea General Extraordinària. Aquesta tindrà lloc el dissabte 28 de novembre, a les 9:00 hores amb l’inici de les inscripcions, i a les 10:00 amb l’inici de la convocatòria, l’Assemblea se celebrarà de forma telemàtica i prèviament es farà arribar a totes les entitats l’enllaç on es podrà participar d’aquesta. En la mateixa convocatòria definitiva s’adjuntarà la documentació corresponent a l’Assemblea Extraordinària.

Per aquesta ocasió s’ha dut a terme un pla específic per tal de respectar totes les mesures de prevenció i seguretat a causa de la Covid-19. És per això que l’assemblea es farà de forma telemàtica per seguir estríctament tots els protocols de sanitat establerts des del Govern i els elaborats des de la FEEC.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou, l’aprovació del pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial, l’aprovació i exposició del pressupost per a l’exercici 2021 i de la corresponent quota federativa ordinària, entre d’altres punts amb ratificacions de reglaments esportius o resolucions de propostes que pugin fer les entitats.

Acreditació per a l’Assemblea General

Segons l’Article 57.1 del Decret 58/2010, l’Assemblea General està formada pels presidents o representants acreditats de les entitats esportives afiliades.

Com a norma general, la representació recau en el president o la presidenta de l’entitat.

En situacions d’impossibilitat manifesta per exercir la representació en l’Assemblea, la pot exercir el vicepresident o la vicepresidenta que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l’Esport, puguin ocupar aquesta representació, i sempre que el seu nom consti degudament inscrit en l’esmentat registre.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l’entitat o el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en l’esmentat registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, només podran accedir i intervenir a la reunió de l’Assemblea General les persones fefaentment acreditades d’aquesta manera.

Segons estableix el mateix article 57, les entitats que no estiguin inscrites i amb el mandat en vigor s’han d’acreditar única i exclusivament presentant l’instrument notarial.