FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 25/01/2019

Aspirants a monitors i instructors s’examinen al Berguedà

Alpinisme Excursionisme Formació

El cap de setmana del 19 i 20 gener, la Nou de Berguedà s’ha convertit en la seu de les proves d’accés a monitors i instructors d’excursionisme i instructors d’alpinisme, convocades per l’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM). Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Dissabte, els aspirants han hagut de superar unes proves físiques, un circuit d’habilitat, un altre d’orientació i una prova escrita. Pel que fa a les proves d’instructor d’alpinisme, també calia que superessin una via d’escalada en roca i diumenge s’ha fet una sortida al Pedraforca per practicar l’escalada en gel.

L’objectiu d’aquestes proves era comprovar que els aspirants tenien assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment.

Les proves per a monitors d’excursionisme anaven dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes que ja tenien un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre han de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.

Els aspirants que han aprovat aquestes proves d’accés tenen 2 anys i/o dues convocatòries de cursos per inscriure’s al curs de l’especialitat i treure’s la titulació adequada.