FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 11/07/2014

Acords per millorar la seguretat dels diferents públics a la muntanya de Montserrat

Els representants del Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i els Bombers de la Generalitat han realitzat una nova reunió del grup de treball que van constituir per millorar la seguretat al massís de Montserrat. A la reunió, que ha comptat amb la participació del gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio; el president de la FEEC, Jordi Merino; i el cap de la Divisió dels Grups Operatius Especials dels Bombers de la Generalitat, Sebastià Massagué, entre d’altres, s’han concretat actuacions conjuntes i més immediates a realitzar a la zona.

Plafó informatiu a la via ferrada “La Teresina”

Les diverses vies ferrades obertes a Montserra ha estat un dels temes que ha centrat la reunió celebrada a la seu del Patronat de la Muntanya de Montserrat, ahir dijous 10 de juliol. Aquest és un àmbit que preocupa al Grup de Treball, tant per l’alt nombre de practicants que hi accedeixen, com per la gran diversitat dels nivells físics i tècnics de les persones que hi acudeixen.

Una de les actuacions més immediates que es realitzarà en aquest àmbit és la instal·lació d’un plafó informatiu a la via ferrada “La Teresina”, on es recordarà l’alt grau de dificultat, preparació tècnica i física que requereix l’activitat en aquesta zona, així com també els consells bàsics de seguretat. Aquest nou plafó informatiu es realitzarà en el format i els continguts del que s’ha instal·lat a la via ferrada del “Joc de l’Oca”.

Accions divulgatives i informatives

Altres accions que s’han acordat en la reunió del Grup de Treball s’emmarquen en l’àmbit de la divulgació dels consells bàsics de seguretat i la informació general a la població. Aquesta és una actuació que s’ha destacat davant l’altíssima afluència a la muntanya de Montserrat de grups de diversa tipologia, provients de l’atractiu turístic, de l’activitat excursionista o per a la pràctica de l’escalada, amb públics que presenten diferències molt grans pel que fa al nivell físic, el coneixement del medi i l’experiència en la muntanya.

Per impulsar aquest aquestes accions de divulgació i informació, el Grup de Treball també comptarà amb la col·laboració de la Creu Roja, institució que s’ha ofert per treballar conjuntament en la millora de la seguretat a la muntanya de Montserrat.

Foto: Delatorre