Descens de barrancs i engorjats

El descens de barrancs i engorjats és una pràctica esportiva consistent en la progressió per gorgs o barrancs, cabdals de torrents o rius de muntanya, a peu i/o nedant, amb l’ús de tècnica i mitjans propis, tal i com va quedar definit en el II Seminari d’Espais Naturals Protegits i d’Esports de Muntanya.

Des de començaments del segle XX s’ha utilitzat la progressió per barrancs en excursions de muntanya. En aquest context es va formalitzar la disciplina esportiva que avui coneixem com a barranquisme.

Els rius, com a ecosistema lineal, han estat focus d’atenció humana des de la prehistòria. En cada període històric han tingut i tenen els seus motius per seduir-nos. Han estat font d’aigua potable i aliment, i via de comunicació en totes les èpoques. Des de sempre han patit contaminació de forma natural.

L’aigua, com a element que interactua en el medi, conforma un biotipus de característiques molt importants. El cabal, la velocitat, les propietats químiques, són elements del seu propi ésser que s’han de tenir en compte i que li donen les característiques pròpies d’aquest particular ecosistema.

Un altre factor és el suport físic del propi riu, són els materials geològics pels quals els rius s’obren camí, els perfils topogràfics, l’erosió, el transport, la seva morfologia que ens dóna les formes de gorgs i barrancs pels quals podrem descendir.

Per tot això, en la pràctica esportiva del descens de barrancs i engorjats hem de tenir present una sèrie de factors per exercir la nostra activitat d’una forma sostenible.

Igualment en el descens de barrancs i engorjats hi ha una vessant esportiva i comunicativa entre els esportistes, gaudir de la natura i els rius és la missió d’aquests homes i dones vestits de neoprè, la gran família que som estem conscienciats de la cura que hem de tenir dels nostres rius i dels ecosistemes fluvials. Som, car que no ho sembli, els segons afectats.

Des de l’Àrea volem definir com a tasques:

  • Defensar l’activitat de tot allò que l’afecti.
  • Ajudar i defensar en tots els processos d’accés a la muntanya i els rius, mirant d’assessorar i definir anant de la mà dels legisladors per tal de regular si fos necessari, abans de prohibir, i de fer-ho d’una manera ordenada i lògica.
  • Ajudar als tècnics de les entitats en els processos de reequipament.
  • Mantenir la trobada de GORGS dins de les activitats de la FEEC, ajudant a les entitats en la organització i la seva normalització, per tal de tenir una trobada estàndard i de qualitat, tant tècnica com humana.
  • Assessorar a les entitats en tot el que calgui de l’entorn barrancs.
  • Reconduir el catàleg de barrancs de Catalunya.
  • Tenir una àrea de descàrregues i consulta de permisos i accessos a barrancs clarament identificada.