FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Roba interior: de material sintètic, de lycra, que ens aporti escalfor i no absorbeixi aigua. Per aquesta raó descartarem el cotó.

Neoprè: material derivat del cautxú. La seva utilització és indispensable en barrancs amb curs d’aigua. No són iguals que els de submarinisme, però són porosos, per tant ens mullarem. N’hi ha de molts tipus i gruixos, però és pràctic buscar un model de dues peces compost de peto i jaqueta amb cremallera i caputxa amb un gruix d’entre 3 i 5 mm.

El neoprè compleix tres funcions:

  • Conservar la temperatura corporal
  • Protegir-nos d’esgarrinxades i de petits cops
  • Donar-nos de flotabilitat

Escarpins: aquests mitjons de neoprè són totalment necessaris, ja que els peus són la part del cos que està més estona en contacte amb l’aigua. Oscil·len entre els dos i cinc mm de gruix. 

Guants: molt útils en barrancs d’aigües molt fredes, també per protegir-nos de petites ferides o cremades amb la corda.      

Calçat: els millors són els específics de barrancs, però es pot fer servir calçat de trekking lleuger, amb una bona sola antilliscant i que evacuïn bé l’aigua.

Casc: haurà de ser homologat per la UIAA/CE per assegurar-nos una bona qualitat i resistència. Ens procurarà la doble funció de protegir-nos de caigudes accidentals, així com de l’impacte de caiguda de pedres.

Arnés: n’hi ha de molts tipus i marques. Hauria de tenir un punt d’ancoratge alt, fet amb cintes sense acotxar per evitar l’absorció de l’aigua, amb anelles portamaterial i amb protecció de PVC als camals.

Bagues d’ancoratge: és l’element que ens permetrà assegurar-nos a les instal·lacions abans d’emprendre un ràpel. Les farem servir també en altres maniobres com per exemple  passamans, ràpels guiats… Confeccionats amb cinta amb costures dinàmiques, o fets per nosaltres amb una corda dinàmica de 2,5 m de llargada amb un diàmetre d’entre 9 i 10,5 mm, als extrems lligarem amb nusos dos mosquetons asimètrics preferentment amb rosca.

Davallador: n’hi ha de molts tipus, però amb un vuit clàssic en tindrem prou.

Mosquetons de seguretat: farem servir sempre mosquetons homologats amb una alta resistència a la càrrega. Un dels mosquetons hauria de ser de gran obertura amb forma de pera i amb rosca de seguretat (els HMS compleixen aquests requisits).

Motxilla o saca: la farem servir per transportar tot el nostre material. Si voleu que duri, el PVC és el millor material, ja que aguanta molt l’abrasió de la roca. També és important que estigui ben foradada per evacuar l’aigua. L’esquena i els tirants haurien de ser encoixinats perquè ens sigui còmoda a l’hora de transportar-la.

Corda: element indispensable sense el qual no podríem superar els diferents obstacles. Fabricades amb poliamida, les podem trobar dinàmiques o semiestàtiques, aquestes últimes són les que farem servir. El diàmetre més emprat és el que fa entre 9 i 10 mm.

Bidó estanc: a dins ficarem tot allò que no volem que es mulli: farmaciola, lot, menjar… És un recipient de plàstic, normalment d’uns 6 litres de capacitat, amb una junta de goma a la tapa que fa que quan el tanques l’interior quedi hermètic. També dona flotabilitat a la saca.

Bloquejadors: com el Shunt, el Croll o el Puny. Ens permetran remuntar una corda o recuperar-la en llocs on el fregament és molt elevat, autoassegurar-nos durant el descens o tensar una tirolina…

Material d’instal·lació: els barrancs són un medi canviant i molt erosiu, i una crescuda o caiguda de pedres poden malmetre ancoratges, que caldrà refer. És necessari portar material per espitar (martell, burilador, clau, etc.), així com spits, maillons, anells de cinta i cordinos per als ancoratges naturals.

Navalla: per poder tallar la corda si es fa malbé o si se’ns queda enganxada, o els cordinos en cas d’haver de refer una instal·lació.

Xiulet: a vegades la comunicació verbal es molt difícil o impossible, a causa de l’alçada, el soroll de l’aigua… En aquest cas faríem servir el xiulet, amb un codi prèviament establert entre els diferents integrants del grup. Un exemple podria ser:

 

Stop                                                  Lliure

 

Donar corda                                    Recollir corda         

Més material interessant: menjar i aigua, davallador de recanvi, lot amb les piles en bon estat, mosquetons i politja, ulleres de natació o submarinisme, telèfon mòbil, farmaciola de primers auxilis i ressenya plastificada.

Roba d’aproximació i retorn: uns pantalons curts i una samarreta tècnica que tinguin poc volum perquè les puguem posar al bidó estanc.