Espais naturals protegits

Actualment a Catalunya els espais naturals protegits ocupen més del 30% del territori i gairebé tres quartes parts de les àrees de muntanya. Els espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) són la xarxa bàsica de protecció, i cadascun d’ells te normes específiques de protecció.

Una gran part dels espais del PEIN estan inclosos a la Xarxa Natura 2000, la xarxa europea d’espais naturals protegits. A un nivell superior de protecció i gestió tenim els parcs naturals de Catalunya, que inclouen l’únic Parc Nacional, el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Trobareu tota la informació i cartografia del conjunt d’espais naturals protegits al web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Enllaços d’interès

Xarxa Natura 2000 Web
Parcs de Catalunya Web
Espais protegits de Catalunya Web
Parcs Nacionals de l'Estat espanyol Web
Batudes de senglar al Parc del Garraf Web
Batudes de senglar i regulacions al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac Web
Batudes de porc senglar Web
Batudes de senglar al Parc d'Olèrdola Web
Batudes a la muntanya de Montserrat 2013-2014 Web