FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Federa't Online

L'opció de federar-se online només es podrà utilitzar un cop per federar-se a la FEEC.
Tothom que sigui soci d'una entitat i tingui pagada la quota anual, haurà de passar per la seva entitat per federar-se i no haurà de fer servir aquesta possibilitat online.
La vigència de la llicència és d’un any natural i finalitza el 31 de desembre de l’any en curs.
Nom *
Primer cognom *
Segon cognom *
NIF o Cat Salut *(en cas de menor)
Telèfon fix
Mòbil *
Data de naixement *
Sexe *
Nom tutor*
Primer cognom tutor*
Segon cognom tutor*
NIF del tutor*
Nacionalitat
Domicili *
Codi Postal *
Municipi *
Correu electrònic *
Segon Correu electrònic
Només nacionalitat espanyola
Recordeu que un cop realitzat el pagament heu de confirmar amb el botó 'finalitzar'.
Com a confirmació de la vostra alta rebreu un correu electrònic.
Llicència No Habilitada = Llicència Federativa FEEC
Llicència Habilitada = Llicència Federativa FEEC + FEDME
Comarca *
Província *
Selecció d'Entitat/Club
Selecció de llicència
Total quota federat online

Cobertures de la llicència seleccionada:

Has de seleccionar alguna llicència per veure les seves cobertures

Escull on vols rebre la llicència: