FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic de Marxes Tècniques i de Regularitat

El Comitè de Marxes Tècniques i de Regularitat és l’encarregat d’elaborar el calendari competitiu anual i assessorar a l’Àrea Tècnica a fer els canvis pertinents al reglament de la disciplina.

Membre assessor: Sr. Miquel Cinca

Membre assessor: Sr. Josep Segura