FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic d’Esquí de Muntanya

El Comitè d’Esquí de Muntanya és l’encarregat d’elaborar el calendari competitiu anual i assessora a l’Àrea Tècnica a fer els canvis pertinents al reglament de la disciplina esportiva olímpica.

Coordinador: Sr. Antoni Massagué

Coordinació dels arbitres: Sr. Roger Molist

Membre assessor: Sr. Oriol Montero

Membre assessor: Sr. Feliu Izard

Membre assessor i representant dels corredors: Xavier Frexenet