FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de Muntanya

/

Seleccions catalanes

Comitè Tècnic de Caminades de Resistència

El Comitè Tècnic de Caminades de Resistència és l’encarregat de coordinar i elaborar el calendari del Circuit Català de Caminades de Resistència (CCCR) i el corresponent quadre de puntuacions. Assessora a l’Àrea d’Excursionisme en tot el referent al reglament de la disciplina i, especialment, en actualitzar-lo i fer-ne els canvis pertinents.

 

Coordinador: Sr. Pedro Bonías

Membre assessor: Sr. Josep M. Tomàs

Membre assessor: Sr. Xavier Capdevila