Alt de Juclar

UTM 31T; X: 393714; Y: 4718333

Latitud: 42.6101º Longitud: 1.7042º

Nom Data d'ascensió