FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Taller d’Orientació amb mapa i brúixola

Nivell 1
Ratio 8

Hora: Teoria matí de 10 a 14h
Pràctica tarda de 15:30 a 19h (Collserola)

Dinar: Amb el que cadascú porti, es dinarà a Collserola a l’aire lliure.

Preu:

  • 25 € Socis
  • 40 € No socis

Places: 8 persones

Reserva: Secretaria de l’AEM, trucant al 933.469.604 dimarts i dijous de 18h a
21h o mitjançant el nostre correu: aem@aemuntanya.cat

Pagament: En efectiu a la seu del nostre Centre o mitjançant transferència.
Sense el pagament del taller no s’entendrà feta la reserva de plaça.

Temari:
1ª PART MAPA I BRÚIXOLA
• Què és orientar-se
ENTENDRE UN MAPA
• Què és un mapa. Tipus de mapes de muntanya
• Parts d’un mapa: Llegenda, Corbes de nivell, Cota, Escala, Coordenades, Datum
• Orientació del mapa. Nord i Declinació magnètica
LA BRÚIXOLA
• Què és una brúixola. Parts. Utilització conjuntament amb el mapa de muntanya
L’ALTÍMETRE
• Què és un altímetre. Tipus. Utilització conjuntament amb el mapa de muntanya
TÈCNIQUES D’ORIENTACIÓ
• Localització del nord i determinació del rumb a seguir. Posició
2ª PART NOVES TECNOLOGIES GPS I MÒBILS
• Què és el sistema GPS
FUNCIONS DEL GPS SOBRE EL TERRENY
• Localització
• Waypoints
• Ruta i Track
• Go to
• Track back
GPS i ORDINADOR
• Mapes digitals
• Programari específic i la seva utilització: Treball amb Tracks i Waypoints, Transmissió de dades,
GPS i ordinador
• Utilitats en xarxa: Wikiloc, Google Earth, ICC
• Calibració de mapes
• Planificació d’un itinerari específic
• Impressió de mapes. Arxiu i utilització d’un track real
APLICACIONS MÒBIL I GPS
• Catalunya Offline, la darrera aplicació de l’ICGC
3ª PART TALLER DE PRÀCTIQUES
MAPA I BRÚIXOLA
• Localització del nord
• Determinació del rumb a seguir
• Determinar la nostra posició
• Buscar en el mapa un detall localitzat en el terreny
GPS I MÒBILS
• Seguiment d’un track elaborat per l’alumne
• Com ens pot ajudar el GPS en cas de boira o de pèrdua
• Localització d’un punt concret
• Anàlisi del resultat
• Extracció de dades rellevants
• Arxiu i re-utilització de les dades recollides