FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Josep Escruela
Foto: Josep Escruela

Agenda / Formació

Formació bàsica d’ús de piolet i grampons i ascensió monitorada (subvencionat)

Nivell Iniciació
Ratio 1:7

Formació bàsica d’ús de piolet i grampons i ascensió monitorada el cap de setmana del 24 i 25 de febrer de 2024.

Presentació:

Aquesta activitat està adreçada a excursionistes que vulguin realitzar ascensions de muntanya en les que pot ser necessari emprar el piolet i els grampons, però que tinguin un nivell de dificultat senzill que no faci necessari l’ús de tècniques d’encordament. En aquesta formació s’apliquen les subvencions anuals rebudes per l’Escola de Muntanya.

Objectius didàctics:

Equipament i materials adients
Ús correcte del material de seguretat de piolet i grampons
Tècniques de progressió per pendents de fins a 40°
Tècniques d’autodetenció personal
Exemples d’ascensions que s’haurien de poder fer amb seguretat un cop acabada la formació: totes aquelles on no sigui necessari l’ús de corda per assegurar la progressió.

Nivell esportiu mínim:

Bona condició física. Experiència en excursionisme.

Normes del curs:

  1. La pràctica dels esports de muntanya i entre ells les ascensions de muntanya a l’hivern, comporten l’assumpció del risc a patir accidents, en tant que són activitats que intrínsecament comporten situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en aquesta formació no estan exemptes d’aquesta perillositat. El participant, amb la seva inscripció, assumeix aquesta realitat.
  2. Cal tenir l’assegurança esportiva de la FEEC 2024 tipus C o similar. Si no se’n disposa, cal fer una assegurança per a l’activitat (veure drets inscripció).
  3. La direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst, si les condicions climatològiques ho aconsellen.
  4. El director es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o per no complir les normes.
  5. Els viatges, àpats i pernoctes aniran per compte de l’alumne.
  6. Ràtio: 1 instructor / 7 alumnes

Material que cal portar:

Roba adient per a la pràctica de les ascensions a l’alta muntanya. Botes amb tractament hidròfug, paraneus.

Es donaran més explicacions sobre els materials a la primera xerrada. Si no se’n disposen, l’Escola de Cordada facilita la majoria dels materials.

Programa:

19 de febrer. Xerrada per videoconferència (Skype): material i equip, de 20 a 21 h.

Dia 24 Pràctiques de tècniques de progressió amb piolet i grampons + autodetencions + preparació de les sortides. Lloc: a determinar en funció a la meteorologia i la neu, preferentment Berguedà/Cerdanya.

Dia 25 Ascensió monitorada. Dificultat: tipus de pendents que presentin prou inclinació com per a fer servir piolet i grampons correctament. Lloc: a determinar en funció a la meteorologia i la neu, preferentment Berguedà/Cerdanya.

Preu inscripció:

Persones sòcies: 75 €

No sòcies: 85 €

No federats, cal sumar 8,70 € per a l’assegurança (si no disposeu d’assegurança d’accidents).

Inclou: organització i guia de Cordada

No inclou: despeses de transport, allotjament i alimentació personals ni les del guia-instructor. Lloguer de material (si cal, es facilita per part de Cordada, a preu reduït)

Places màximes: 7

Període d’inscripció: Fins a exhaurir places (les places s’adjudiquen per ordre de pagament)

Forma: Per telèfon/WhatsApp al 688 92 03 77 o correu electrònic a secretaria@cordada.org + ingrés al compte corrent de l’entitat.

Direcció del curs: Josep Escruela, tècnic d’alta muntanya.

Objectius

Realitzar ascensions de muntanya en les que pot ser necessari emprar el piolet i els grampons, però que tinguin un nivell de dificultat senzill que no faci necessari l’ús de tècniques d’encordament