FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Club Alpino Barcelona
Foto: Club Alpino Barcelona

Agenda / Formació

Curs d’iniciació a l’alpinisme

Nivell Iniciació
Ratio 7/1

El curs d’iniciació a l’alpinisme dota als alumnes dels coneixements bàsics i la tècnica suficients per a començar a gaudir d’aquest esport amb autonomia i seguretat.

El programa es duu a terme al Pirineu, sempre supeditat a les òptimes condicions de la neu i la meteorologia.

Per accedir al curs no es requereixen coneixements previs. El grup mínim és de 4 persones i el màxim de 7, a càrrec d’un guia acreditat i expert en la modalitat.

Objectius

Aprendre els coneixements bàsics i la tècnica suficients per a començar a gaudir de l'alpinisme amb autonomia i seguretat.