FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Cordada
Foto: Cordada

Agenda / Formació

Curs d’escalada nivell 2: iniciació a l’escalada via llarga o clàssica (subvencionat)

Nivell Perfeccionament
Ratio 1:4

Curs d’escalada nivell 2: iniciació a l’escalada via llarga o clàssica (subvencionat).

Pràctiques el 13, 14, 27 i 28 d’abril de 2024.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
Conèixer i habituar-se a les tècniques de progressió i seguretat per a poder escalar com primer de corda en itineraris equipats de més d’un llarg, tant en lliure com en artificial bàsic.

Aquest curs es farà preferentment a zones d’escalada del Berguedà-Bages conjuntament amb el Centre Alpí de Gironella (CAG).

S’aplica subvenció de l’Ajuntament de Barcelona i a posteriori subvenció de CAG (s’informarà les persones inscrites).

CONTINGUTS
Material i equip.
Tècniques de seguretat.
Tècniques de progressió.
Coneixement del medi, graduació de les dificultats i coneixement de ressenyes d’escalada.

NIVELL TÈCNIC NECESSARI
Haver realitzat un curs de nivell I o tenir experiència d’escalada esportiva.

MATERIAL QUE CAL PORTAR
Peus de gat, talabard, casc, assegurador/rapelador tipus placa de fre.
2 mosquetons de seguretat HMS.
3 mosquetons normals amb tanca.
1 cordino de keblar 120 cm.
3 m cordino 6 mm Ø; 2 m corda 8 mm Ø, 1 maillon de 6 mm Ø.
6 cintes exprés.
Alguns d’aquests materials es poden demanar a l’entitat.

NORMES DEL CURS
Places: mínim 3 alumnes i màxim 6 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 3.
Caldrà tenir la llicència esportiva de la FEEC any 2024, o tramitar una assegurança temporal pels dies del curs (10,35 € pels 4 dies).
La direcció del curs tindrà la possibilitat de modificar el programa previst, en el cas que les condicions climatològiques ho aconsellin.
La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs, qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompliment de les normes.
Els viatges i àpats aniran per compte de l’alumne.
La pràctica dels esports de muntanya i entre ells l’escalada en roca, comporten l’assumpció del risc a patir accidents, en tant que són activitats que comporten situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen dins d’aquest curset no estan exemptes d’aquest risc. El participant, amb la seva inscripció, assumeix aquesta realitat.

INSTRUCTOR/ALUMNE
La ràtio és d’1:4

PROGRAMA DEL CURS – Nivell 2
10 d’abril (de 20 a 21 h) Presentació del curs – Sessió teòrica virtual

13 d’abril Sortida pràctica. Lloc a determinar (preferentment zona Bages-Berguedà).
14 d’abril Sortida pràctica. Lloc a determinar (preferentment zona Bages-Berguedà).

27 d’abril Sortida pràctica. Lloc a determinar (preferentment zona Bages-Berguedà).
28 d’abril Sortida pràctica. Lloc a determinar (preferentment zona Bages-Berguedà).

DIRECCIÓ DEL CURS: Josep Escruela
Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

DRETS D’INSCRIPCIÓ
Sòcies: 200 €
*Sòcies “30”: 195 €
*Sòcies ”60″: 190 €
No sòcies: 220 €

*persones que sumen 30 / 60 dies d’activitat com a sòcies de Cordada.

INSCRIPCIONS: Fins a exhaurir les places (es donen per ordre de pagament). Contacteu amb secretaria@cordada.org.

Les places es confirmen per rigorós ordre de recepció del pagament de la inscripció.

Objectius

Conèixer i habituar-se a les tècniques de progressió i seguretat per a poder escalar com primer de corda en itineraris equipats de més d’un llarg, tant en lliure com en artificial bàsic.