FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’escalada nivell 1

5 de maig 2022 - 19.00 / 15 de maig 2022 - 18.00

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

PASSEIG DELS ESPORTS SN

Preu PREUS: 100 € per alumne (no inclou desplaçaments, àpats…) els socis del CEP o CESC gaudiran d’una subvenció de 15 €. A ingressar al compte del CEP de BANC SABADELL IBAN ES47 0081 0131 5400 0104 3615. Data límit: 25/04/2022.

PROGRAMA
Dia 5/05/22, 19 a 21h: Presentació.
Revisió material dels alumnes. Xerrada teòrico-pràctica del Material (casc, talabard, peus de gat, assegurador/rapelador, corda simple, cintes exprés, mosquetons de seguretat, anells de cinta i/o cordino).
Aprendre els 5 nusos bàsics i diferents tipus d’ancoratge.

7 i 8/05/22 Sortida pràctica. Lloc a determinar.
Tècniques de progressió. Encordament i protocols de seguretat (revisió mútua). Assegurament del company/a en politja i despenjament. Utilització d’aparells per assegurar: estàtics i dinàmics.
Interpretació de ressenyes i graduacions.

14 i 15/05/22 Sortida pràctica. Lloc a determinar.
Maniobra de passar corda per la reunió i despenjaments. Ràpel auto-assegurat. Com escalar de primer i assegurament (cadena de seguretat). Tipus d’ancoratges naturals i fixes. Aturada de caigudes. Muntatge bàsic de reunions. Com abandonar una via amb seguretat.

Objectius

MATERIAL
Obligatori: Peus de gat, casc i talabard.
Optatiu: assegurador/rapelador (tipus: tub o grigri), corda simple, 8 cintes exprés, mosquetons de seguretat (algun HMS), anells de cinta i/o cordino (60 i 120 cm, mín. 15 KN de resistència), anells de cordino ( 6 mm Ø) per a maixards.
Si us falta part del material, l’escola d’escalada del CEP o l’equip docent us el pot prestar.