FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Oscar Marquez
Foto: Oscar Marquez

La FEEC continua amb les estades de barrancs, per a joves amb llicència federativa de 18 a 25 anys, que es duran a terme el 14 i 15 de setembre. El lloc concret es determinarà més endavant.

Els i les joves que vulguin participar-hi, han de ser membres d’una entitat excursionista i disposar de llicència federativa amb la modalitat de barrancs. Hi haurà un màxim de 12 places. Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que no haguessin participat prèviament en estades de la mateixa modalitat, en primer lloc, i en altres estades de la FEEC en segon.

Els i les joves interessats a participar-hi, han de tenir una forma física adient i haver practicat l’especialitat anteriorment, així com disposar del material necessari.

Per formalitzar la inscripció s’ha de fer mitjançant el gestor d’inscripcions que es pot veure en la pàgina web de les estades de barrancs. La taxa d’inscripció és de 116€ i cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes. Els desplaçaments dins el lloc de trobada i el de tornada aniran a càrrec de cada participant.

La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les estades via online en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes d’interès relacionats.

Objectius

L’objectiu principal de les estades és adquirir els coneixements suficients per progressar amb seguretat i autonomia per barrancs amb bon equipament, en època estival i amb un cabal d’aigua baix-normal, dotant als participants de recursos tècnics i de seguretat per superar qualsevol situació que es pugui donar en uns barrancs d’aquests tipus. Per assolir-los s’introduiran els continguts de manera pautada i progressiva per tal d’assegurar una bona assimilació dels conceptes.