FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Proves d’accés a Monitor, Instructor d’Excursionisme, Escalada i Barrancs

Nivell Proves Accés

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC convoquen pel cap de setmana del 20 i 21 de març proves d’accés a:

  • Monitors d’Excursionisme.
  • Instructors de les especialitats d’Excursionisme, Escalada i Barrancs.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme i/o Instructors d’altres especialitats.

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos posteriors) sempre i quant des de la FEEC s’hagin convocat dos cursos de l’especialitat, si no és el cas, aquest període s’allargaria. Així doncs, els i les aspirants que les superin tindran dos anys i/o dues convocatòries de cursos per inscriure’s.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés han de formalitzar la inscripció a través del gestor d’inscripcions de la FEEC. El termini és el 17 de març i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.

Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros

  • Aspirants a instructors d’excursionisme: 50 euros

  • Aspirants escalada i descens de barrancs: 60 euros

Les proves només es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels monitors i un mínim de 6 inscrits en els casos dels instructors de cada especialitat. És requisit indispensable disposar del carnet federatiu de l’any en curs i adient a l’especialitat i tenir més de 18 anys.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia federació.

IMPORTANT: Els alumnes que s’inscriguin a les proves per recuperar alguna de les parts, ho hauran de fer a través del correu electrònic area.formació@feec.cat .

Objectius

Formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació