FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Proves d’accés a Monitor i Instructor d’Excursionisme i Alpinisme

9 de gener 2021 - 8:00 / 10 de gener 2021 - 19:00

La Nou del Berguedà

Preu Monitors d’Excursionisme: 30 € • Instructors d’Excursionisme: 50 € • Instructors d’Alpinisme: 70 €

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC convoquen pel cap de setmana del 9 i 10 de gener proves d’accés a:

  • Monitors d’Excursionisme.
  • Instructors de les especialitats d’Excursionisme i Alpinisme.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme i/o Instructors d’altres especialitats.

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos posteriors) sempre i quant des de la FEEC s’hagin convocat dos cursos de l’especialitat, si no és el cas, aquest període s’allargaria. Així doncs, els i les aspirants que les superin tindran dos anys i/o dues convocatòries de cursos per inscriure’s.

Objectius

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits els coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la FEEC.