FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Prova Accés a Instructor de Curses per Muntanya

Nivell Instructor

L’ECAM convoca proves d’accés a Instructor de Curses per Muntanya pel 29 de maig a la localitat de Ripoll.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia federació.

Les proves pels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats. En a aquest cas, també es podrà accedir a la titulació d’Instructor de Curses per Muntanya mitjançant un Bloc Comú extrictament de muntanya d’una càrrega lectiva de 32h aproximadament, aquest es podrà realitzar abans o després de la titulació d’Instructor de Curses.

Detalls de la convocatòria de la prova d’accés:

Lloc i hora

La prova començarà a les 9 del matí al Centre de Tecnificació de Ripoll (el lloc pot estar subjecte a canvi). Direcció 

Els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés per certificar que reuneixen les condicions físiques i psicològiques pel curs, que constarà en:

  • Prova de multi-salts laterals: Repetició del màxim de salts laterals superant una alçada de 20 cm que els subjectes puguin desenvolupar durant 30’’. Valoració de la coordinació i la potència aeròbica dels aspirants.

  • Prova específica de ascens: Recórrer aproximadament 3 kilòmetres i 350 metres de desnivell positiu. Valoració de la resistència aeròbica dels aspirants.

  • Prova de descens: Descens no cronometrat d´uns 100 metres lineals, on es valorarà la tècnica de baixada dels aspirants.

Quedaran exempts de les proves d’accés:

  • Esportistes que hagin format part del programa d’Alt Rendiment Català de Curses per Muntanya de la FEEC.

  • Haver-se classificat en el Top15 en el Campionat de Catalunya o Rànquing de Copa Catalana de qualsevol especialitat de Curses per Muntanya en els últims 2 anys.

Requisits d’accés

  • Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la matrícula

  • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.

  • Certificat mèdic o prova d’esforç

  • Està en possessió del nivell I d’Excursionisme, Bloc Comú d’Excusionisme Federatiu, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats*.

*Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar la prova i el el curs tindran fins uns màxim de 2 anys després de la data de matriculació del curs, per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’Instructor de Curses per Muntanya.

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, realitzar el curs en els propers dos anys o dues convocatòries.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés, han de formalitzar la inscripció. El termini serà el 25 de maig de 2021 i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.

Les proves només es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits.

Adjuntem document de Responsabilitat Covid, que haureu de portar signat el dia de la prova.

Per a més informació contactar amb area.formacio@feec.cat o trucar al 934120777 o al 683701521.

Objectius

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment.